AVS pansionāta uzskaites programma

AVS Pansionāta uzskaites programma (Programma) sastāv no 3 savstarpēji saistītām apakš programmām – Klientu reģistra, Aprūpes kalendāra un Noliktavas uzskaites


Klientu reģistrs uztur plašu, galvenokārt klasificētu informāciju par klientiem. Programmas informācija tiek nodota AVS klientu aprūpes programmai Kalendārs. Palaižot programmu parādās klientu saraksts

(šeit un arī turpmāk ar peles dubultklikšķi uz maziņa attēla vai izsaukt papildus informāciju)

Klientu saraksts veidojas aizpildot katra klienta kartiņu Klientu reģistrā tiek pielietoti standarta klasifikatori. Ļoti vērtīga pēdējo gadu izstrāde ir neklasificētas papildus informācijas ievadīšanas iespēja par klientu Tie varbūt visi klienta dokumenti un mediju faili, kas atrodas Pansionāta datoru tīklā vai Internet. Šeit tiek glabāti ar klienta novērtējuma faili, kas parasti tiek izstrādāti Excel formātā ar novērtējuma formulām (skat. norādi)

Reģistra informācijas filtra, ko uzliek Programmas lietotājs, var saņemt informāciju par klientiem visos iespējamos griezumos Klientu reģistra darbības apraksts un instrukcija lasāma šeit

AVS apņemas izmantot pansionāta esošo informāciju par klientiem elektroniskajā veidā “iesūknēt” Klientu reģistra datu bāzās kā sākuma ievadu.

Apakšprogramma Kalendārs ir izstrādāta saskaņā ar tehnisko uzdevumu, kas ar katru jaunu darbības vietu arvien tiek papildināts. Tas bija nepieciešama sakarā ar jauna tipa datoru un jaunu operācijas sistēmu rašanas programmēšanas jomā. Pēdējā laikā arvien populārāki kļūst mobilie datori – planšetes, kas dod iespēju veidot uzskaiti arvien precīzāku un ātrāku. Tas samazinās uzskaites darba rutīnu un uzlabo Uzņēmuma iemītnieku apkalpošanas kvalitāti un samazina uzskaites izdevumus. Turklāt, papildus pirmkārt izstrādātam Klientu reģistram, radās vēlme plānot aprūpi, medicīnas procedūras, Klientu aktivitātes (brīvais laiks + fizioterapija, vingrošana un sociālās aktivitātes. Ir svarīgi arī kontrolēt šo plānu izpildi.

Kalendārs stacionārajā datorā

Kalendāra “ķieģelītis” no kā tas ir “būvēts” ir Klienta apkalpošana - Notikums Notikuma kartiņa ir redzams, ka tajā ņem dalību Klients, Aprūpes (Mūsu) darbinieks, Notikuma veids – klasificēta aprūpes darbība, struktūrvienība (medicīna, aprūpe, sociālā aktivitāte u,c) kas veic aprūpi. Kartiņas paraugā var redzēt, ka notikumu var kopēt uz konkrētu citu datumu, uz nedēļas dienām, mēnešu datumiem, arī uz gada konkrētu datumu (piemēram dzimšanas dienas svinēšana) līdz notikuma kartiņas sastādītāja noteiktam laikam. Kartiņā ir redzams, ka pie aprūpes notikuma tāpat kā Klientu reģistrā var pielikt klienta dokumentus un mediju failus, kas atrodas Pansionāta datoru tīklā vai Internet. Piemēram video par medicīnas manipulācijas veikšanu. Ja Klientam ir mobilais telefons, aprūpes darbinieks var viņam nosūtīt īsziņu.

Notikuma kartiņas tiek pildītas par unikāliem, tieši konkrētiem Klientiem domātiem aprūpes pasākumiem. Tas notiek ātri, maksimāli izmantojot klasifikatorus, Iespējams arī kopēt notikumu uz priekšu katras nedēļas, mēneša, pat gada noteiktajās dienās (šeit un turpmāk ar peles dubultklikšķi uz ikonas var izsaukt demonstrācijas klipu)


Lai atvieglinātu aprūpes notikumu ievadu, tos var ievadīt visai klientu grupai, izmantojot Kalendāra notikumu ģenerācijas un vienlaicīgi arī kopēšanas iespējas, kas parādītas šeit

Visi plānotie notikumi tiek rādīti aprūpes darbinieka planšetē, par kuru tiks stāstīts turpmāk.

Kalendāra atskaišu sistēma veidotā tā, ka tā lietotājs pats veido sev atskaiti, uzliekot vajadzīgos pieprasījuma filtrus Atskaite var iznākt notikumu saraksta veidā, no kura var atvērt jebkuru notikumu. Atskaite var iznākt arī faila veidā, kas tiek eksportēts uz Excel, kurā var kārtot un papildināt kolonas, veikt aprēķinus un zīmēt grafikas.

Ļoti svarīga ir speciāli izveidota klienta aktivitātes atskaite , no kuras var secināt par klienta uzvedības izmaiņām un veselības problēmām, kuras ir jānovērš. Šajā klipā ir redzams reāla pansionāta sniegto pakalpojumu apjoms


Kalendārs planšetē ir WEB aplikācija, kas ir palaižama no jebkuras planšetes, kurā ir Internet savienojums. AVS organizē WEB serveri lokālajā vai globālajā Internet tīklā. Lai nodrošinātu datu aizsardzību Programma tiek palaista, kompetentiem tās lietotājiem ievadot paroli . Atkarībā no paroles ir zināms, kāds aprūpētājs strādā. Uzdevumu izpildes ievada interfeis, izmantojot skārienjūtīgo planšetes ekrānu, ir ērts un viegli saprotams Aprūpētājs var veikt neplānotus laika gaitā radušās aprūpes vajadzības. To var izdarīt izmantojot pogu “Jauns notikums” . Aprūpes notikumu izpildes un jaunu notikumu ievads, to piezīmes ir redzamas stacionārajos datoros, kur strādā Kalendārs.

Vairāk par Kalendāra darbību var izlasīt šeit.

AVS nodrošina ar Kalendāra ieviešanas laikā nepieciešamiem LR standarta klasifikatorus, kā arī Zemgales VSAC pieņemtajiem aprūpes veidu un citu specifiskiem klasifikatoriem.

Pansionāta programmas izmaksas tiek rēķināts katrā atsevišķā gadījuma atkarībā no pansionāta tehniskās bāzes (datoru un planšetu skaits), no Programmas lietotāju skaita un kvalifikācijas, informācijas sākuma ievadam, attāluma no Rīgas un citiem nosacījumiem. Atkarībā no tiem tiek izstrādāts Tehniskais uzdevums un noslēgts līgums. Pēc tā ir Programmas garantijas un pēc garantijas apkalpošanas laiks.

AVS

2021.g,