AVS informācijas sūtīšanas – saņemšanas programma izstrādāta, lai apmainītos ar failiem ar citām grāmatvedības uzskaites programmām. Parasti AVS inženieri tehniski izveido tādu saikni un noregulē komunikācijas parametrus, lai Nolikatavas vai Ražošanas programmu operators varētu ar vienkāršām manipulācijām veikt informācijas apmaiņu.

Vispirms ir jāpalaiž propgramma, kā tas ir parādīts att.1

Att.1   

1. Tildes apmaiņa

Att2.

Jāizvēlas Tildes apmaiņa

Att.3

Jāizvēlas laika periods, par kuru tiek sūtīta informācija. Pār grāmatvedes lūguma operators var nosūtīt informāciju vēl reizi, ja par iepriekšējo periodu jau nosūtītajā informācija notika dzēšana, labojumi. Tilde Jumis intelektuāli apstrādā vēl reizi saņemto informāciju un to palabo savā sistēmā. Tilde Jumis un citu grāmatvedības programmu – informācijas saņēmēju sistēmā ir organizēta iespēja saņemt AVS Noliktavas un Ražošanas programmu veidotos un kontētus dokumentus. AVS projekta vadītājs parasti noregulē tādus Noliktavas un Ražošanas dokumentu tipveida kontējumus, ko nosaka ar Tildi vai kādu citu programmu strādājošs grāmatvedis