Pielikums Nr2

                                                                                                                           Līgumam Nr no

                                          SIA A.V.S. PROGRAMMU apmācību grafiks

Npk

Datums

Laiks

Apmācību tēma

Apmācību veic

Paraksts
Programmas struktūra (atskaites, ievads, palīglīdzekli)


Uzņēmuma, Preces kartiņas


Dokumentu veidi, tipveida kontējumi, likmes, cenas, akcijas


Inventarizācija


Pamata atskaites, preču atlikumu, kustība, debitori, kreditori, aģenti


Atskaišu ģenerators


Palīglīdzekļi - klasifikatori


Avārijas dienests


Informācijas saglabāšana


Saikne ar AV S TightVNC


Speciālas Uzņēmuma vajadzības
PASŪTĪTĀJS                                                                                                          IZPILDĪTĀJS