AVS Pamatlīdzekļu uzskaites apakšprogramma Noliktavas programmas ietvaros

Pēc tā, kad AVS projektu vadītājs vai kāds cits darbinieks iestata Noliktavas programmā iespēju uzskaitīt pamatlīdzekļus, dokumentu ievadīšanas sadaļa parādās jauna iespēja “Pamatlīdzekļi”

Att.1


1. Pamatlīdzekļu saraksts:

Att.2

kad Noliktavas ievadīšanas sadaļā izvēlās “Pamatlīdzekļi”, parādās att.2 redzamais ar ieejošām pavadzīmēm ienākošie pamatlīdzekļi un to atlikusī vērtība. Lai prece nokļūta pamatlīdzekļu sarakstā, tai preces kartiņā ir jāatzīmē ka tā ir pamatlīdzeklis

Ar peles dubultklikšķi var atvērt izvēlēta pamatlīdzekļa kartiņu:

2. Pamatlīdzekļa kartiņa

Att3

Attēlā 3 ir redzama pamatlīdzekļa kartiņa, kas tiek aizpildīta katram pamatlīdzeklim atsevišķi. Attēlā ir redzams, kartiņā automātiski parādās pavadzīmes datums un iepirkuma cena ailē “Dokuments”. Programmas Operatoram ir jāizvēlas no klasifikatora pamatlīdzekļa kategorija, pamatlīdzekļa uzskaites bilances konts, nolietojuma konts, pamatlīdzekļa atrašanās vieta un ziņas par to atbildīgo personu. Turklāt, ja tas ir nepieciešams, gan uzskaitei, gan nolietojumam ver pielietot analītisko kontu subkontus. Piemēram, ja uzņēmumam ir filiāles vai lieli atsevišķi stāvoši cehi un gribas smalkāk uzskaitīt gan pamatlīdzekļu kontu stāvokļus, gan atsevišķas struktūrvienībās aprēķināto pamatlīdzekļu nolietojumu. Ja pamatlīdzeklis ir iegādāts ar iepirkuma aktu vai pašu izgatavots un iegrāmatots ar ražošanas aktu ziņas par to var ievadīt iepirkuma akta ailē.

3. Aprēķini un atskaites:

3.1. Nolietojuma aprēķins

Att.4

Ar taustiņa F2 palīdzību var izsaukt nolietojuma aprēķinu. Tā ik mēneša rezultāti ir redzami att4. Tabulā. Kopā ar aprēķinu notiek norēķini Bilances un izdevumu kontos

3.2. Uzlabojuma ievadīšana

Nospiežot taustiņu F3 var ievadīt datumu uzlabojuma summu katram pamatlīdzeklim

Att. 5

3.3. Likvidācija

Att.6

P\ēc likvidācijas akta noformēšanas ir jāievada kontējumā, kurš konts kreditēs pamatlīdzekļu nolietojumu

3.4. Atskaites – Ctrl+P taustiņu kombinācija

Att7

Izsaucot atskaites uz ekrān var iegūt pamatlīdzekļa kartiņu, pamatlīdzekļu apgrozījumu, inventarizācijas aktu un pieņemšanas un likvidācijas aktus pēc grāmatvedībā pieņemtām formām.

Piemēram, ja vēlās aplūkot pamatlīdzekļu apgrozījuma atskaiti, tad Programmas Operators pats var noteikt rādamās informācijas filtrus:

Att.8

Tādējādi bez programmētāju līdzdalības var iegūt informāciju par pamatlīdzekļu apgrozījumu dažādās griezumu kombinācijās.

Att.9

Uz ekrāna iegūtā apgrozījuma atskaite ir drukājama uz printera vai saglabājama kā EXEL , teksta un citos Internet standarta failos. Tas ļauj veikt vajadzīgās informācijas papildus analīzes tās attēlošanu grafiskā veidā.

Šī vienkārša pamatlīdzekļu uzskaites programma ļauj veikt pamatlīdzekļu uzskaiti vajadzīgajā kvalitātē.

AVS