AttÄ“lu rezultāti vaicājumam ā€œbulciņasā€¯

                                                   AVS piedvjums beerejas un maizes cepšanas uzskaites uzlabošanai.

SIA A.V.S. (AVS) 25 gadu laik ir izveidojies beerejas uzskaites modelis (Programma), kas izmantojot msdienu datorus un perifrijas ierces (skenerus, svarus, datu terminlus), paldz ar mazkiem uzskaites darba patriiem vadt šo biznesa veidu. Programma paldz:

- kontrolt izejmaterilu krjumus. Minimls un maksimlas to rezerves, kas noteiktas Programm, samazina virsnormatvos krjumus un nepieauj pkšu to iztrkumu;

- produkcijas kalkulcijas dod iespju plnot darba laiku un izejmaterilus, ar pie straujm pieprasjuma izmaim;

- turklt kalkulcijas un raošanas akti dod atskaites par produkcijas materilu un pilnu pašizmaksu jebkur laika diapazon, k ar izejmaterilu izsekojambas atskaites;

- Programmas pastjumu bloks auj rti ievadt informciju par pircju vlmm un automtiski prvrst tos pa darba uzdevumiem, riniem faktrm vai izejoš, pavadzmm. Arvien aktulki kst pastjumi caur Internet, jo tur nepiedals uzskaites darbinieki;

- lielu efektu prdošanas darb dod produkcijas maršana ar svtru kodiem. Tos arvien stigrk prasa veikalu tkli, jo tiem prdošana notiek ar svtru kodu izmantošanu;

- arvien populrka kst dokumentu elektroniska apmaia ar izejmaterilu piegdtjiem un produkcijas pircjiem. AVS izmanto Edisoft un citas firmu elektronisks apmaias sistmas, kas var bt ieviestas ar beerejs;

- Programm ir ar Uzmuma Bilances bloks. Tomr diezgan biei informciju par beerejas darbu ir jnodod esošai uzmuma bilances uzskaites programmai. Ts ir ieejošs pavadzmes, norakstšanas, raošanas un inventarizcijas akti, izejošs pavadzmes, kuras elektronisk veida pareizi konttas uzmuma grmatvedis var saemt uz gandrz vism Latvijas populrkm grmatvedbas programmm;

- AVS var organizt mkoni, kur strdjoša programma kst pieejama legliem programmas lietotjiem Internet, rpus uzmuma lokl tkla.

Aptuvens Programmas bloku cenas ir – Noliktavas – 300, Raošanas uzskaite -150-200, perifrijas ierces 80-100.

Programmas bloku cenas uzrdtas bez PVN, toties tajs ir iekautas instalcijas un apmcba darbam. AVS veic programmu garantijas un pc garantijas apkalpošanu. Pc garantijas apkalpošanas laik tiek apmaksti tikai papildus darbi, ja tie bs nepieciešami.

Uzskaites tehnisks shmas ir redzamas šeit https://avs.lv/Priekslikumi/Bekereja1.html

AVS